Braliśmy udział w programie "Bloki 200+"

W okresie od 2017 r. do marca 2022 r. Energoprojekt-Warszawa SA brał udział w III fazie realizowanego przez NCBiR programu „Bloki 200+”. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój został ukończony.