Aktualności

Wydarzenia związane z naszą Firmą

Wiceprezes Zarządu Energoprojekt-Warszawa SA Sławomir Samek  - Przewodniczącym Stowarzyszenia CIGRE Polska

Wiceprezes Zarządu Energoprojekt-Warszawa SA Sławomir Samek - Przewodniczącym Stowarzyszenia CIGRE Polska

W dniu 14 czerwca br. odbyło się walne zebranie CIGRE Polska, które wybrało Radę Zarządzającą Stowarzyszenia na kadencję w latach 2023-2027.

W skład Rady wszedł Wiceprezes Zarządu Energoprojekt-Warszawa SA Sławomir Samek, któremu Rada powierzyła obowiązki Przewodniczącego. Przewodniczący Rady Zarządzającej, w myśl Statutu jest Przewodniczącym całego Stowarzyszenia.
CIGRE Polska, to Polski Komitet Narodowy największej na świecie organizacji zrzeszającej ludzi i instytucje związane z funkcjonowaniem systemów elektroenergetycznych. Stowarzyszenie CIGRE powstało w roku 1921 jako platforma do współpracy i wymiany informacji o projektowaniu, budowie i eksploatacji sieci elektrycznych, a Polska była w gronie krajów założycielskich.
Obecnie do CIGRE należy ponad 17,5 tys. członków indywidualnych oraz 1250 członków instytucjonalnych z 90-ciu krajów. Siedziba Stowarzyszenia CIGRE znajduje się w Paryżu.
Szczegółowe informacje o CIGRE i CIGRE Polska można znaleźć na stronach www.cigre.pl i www.cigre.org.

 

Image

ENERGOPROJEKT-WARSZAWA SA

Al. Niepodległości 58,
02-626 Warszawa
epw@energoprojekt.pl
Image