Aktualności

Wydarzenia związane z naszą Firmą

Wiceprezes Zarządu Energoprojekt-Warszawa SA Sławomir Samek  - Przewodniczącym Stowarzyszenia CIGRE Polska

Wiceprezes Zarządu Energoprojekt-Warszawa SA Sławomir Samek - Przewodniczącym Stowarzyszenia CIGRE Polska

W dniu 14 czerwca br. odbyło się walne zebranie CIGRE Polska, które wybrało Radę Zarządzającą Stowarzyszenia na kadencję w latach 2023-2027.

ENERGOPROJEKT-WARSZAWA SA ma nowe logo

ENERGOPROJEKT-WARSZAWA SA ma nowe logo

Zarząd Spółki ENERGOPROJEKT-WARSZAWA SA podjął decyzję o zmianie symbolu marki ENERGOPROJEKT-WARSZAWA SA.

Modernizacja Górnego Zbiornika  Elektrowni Szczytowo-Pompowej PORĄBKA-ŻAR

Modernizacja Górnego Zbiornika Elektrowni Szczytowo-Pompowej PORĄBKA-ŻAR

Modernizacja Górnego Zbiornika  Elektrowni Szczytowo-Pompowej PORĄBKA-ŻAR należącej do Spółki PGE Energia Odnawialna SA
Modernizacja warstwy wodoszczelnej

Modernizacja Górnego Zbiornika Elektrowni Szczytowo-Pompowej PORĄBKA-ŻAR

Modernizacja Górnego Zbiornika Elektrowni Szczytowo-Pompowej PORĄBKA-ŻAR

Modernizacja Górnego Zbiornika Elektrowni Szczytowo-Pompowej PORĄBKA-ŻAR należącej do Spółki PGE Energia Odnawialna SA
Prace antykorozyjne

Honorowe odznaczenia pracowników Energoprojekt-Warszawa SA

Honorowe odznaczenia pracowników Energoprojekt-Warszawa SA

8 grudnia 2022r. przedstawiciele Energoprojekt Warszawa SA wzięli udział w spotkaniu wigilijno-noworocznym organizowanym przez Izbę Gospodarczą Energetyki i Ochrony Środowiska.

Podpisaliśmy umowę z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie

Podpisaliśmy umowę z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie

Podpisaliśmy umowę z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego p.n.: “Budowa stopni wodnych na rzece Lega w km 42+000 - 44+200 wraz z odbudową umocnień brzegowych rzeki Lega”.

Image

ENERGOPROJEKT-WARSZAWA SA

Al. Niepodległości 58,
02-626 Warszawa
epw@energoprojekt.pl
Image