Aktualności

Wydarzenia związane z naszą Firmą

Modernizacja Górnego Zbiornika  Elektrowni Szczytowo-Pompowej PORĄBKA-ŻAR

Modernizacja Górnego Zbiornika Elektrowni Szczytowo-Pompowej PORĄBKA-ŻAR

Modernizacja Górnego Zbiornika  Elektrowni Szczytowo-Pompowej PORĄBKA-ŻAR należącej do Spółki PGE Energia Odnawialna SA
Modernizacja warstwy wodoszczelnej

Konsorcjum firm ENERGOPROJEKT – WARSZAWA SA oraz WALO Polska jako Generalny Realizator Inwestycji, zostało wybrane w drodze publicznego postępowania przetargowego zadania pn.: „Modernizacja Górnego Zbiornika Elektrowni Szczytowo-Pompowej Porąbka-Żar zadanie nr 2”. Inwestycja realizowana jest w formule „pod klucz”, która obejmuje cały proces inwestycyjny, polegający na: wywiezieniu osadów dennych z górnego zbiornika, przeprowadzeniu modernizacji warstwy wodoszczelnej skarp od strony odwodnej, oraz przeprowadzeniu modernizacji warstwy wodoszczelnej dna zbiornika górnego.

Umowa została podpisana 5 lipca 2022 roku. Termin zakończenia realizacji inwestycji to 31 grudnia 2024 roku.

Image

ENERGOPROJEKT-WARSZAWA SA

Al. Niepodległości 58,
02-626 Warszawa
epw@energoprojekt.pl
Image