zagorze.jpg

ENERGOPROJEKT-WARSZAWA SA

w okresie ponad 70 lat działalności zaprojektował obiekty o łącznej mocy 25618 MWe oraz 13308 MWt, obejmujące ponad 200 bloków energetycznych, kotłów i turbozespołów w elektrowniach, elektrociepłowniach i ciepłowniach w kraju i za granicą.

Obecnie działalność ENERGOPROJEKTU-WARSZAWA SA ukierunkowana jest na projektowanie elektrowni wodnych i obiektów hydrotechnicznych, ochronę środowiska i realizację inwestycji energetycznych.
ENERGOPROJEKT-WARSZAWA SA rozwinął projektowanie elektrowni wodnych, jako odnawialnych źródeł energii. Blisko 85% mocy zainstalowanej w polskiej hydroenergetyce powstało wg projektów naszej firmy, w tym m.in.: EW Solina z turbinami odwracalnymi (137 MW, po modernizacji – 200,2 MW), EW Włocławek – największa w Polsce elektrownia przepływowa o mocy 162 MW, Elektrownie Wodne Zespołu Zbiorników Wodnych Czorsztyn–Niedzica–Sromowce Wyżne, o łącznej mocy 94,83 MW. Ponadto około pięćdziesiąt mniejszych obiektów o mocach osiągalnych poniżej 20 MW.

Wizytówką naszej firmy są również elektrownie szczytowo-pompowe, które w ostatnich latach modernizowaliśmy jako GRI lub IZ: ESP Żydowo (150 MW), ESP Żarnowiec (680 MW) oraz ESP Porąbka-Żar (500 MW) z wykutą w skale komorą, w której mieszczą się urządzenia elektrowni, są jednymi z najkorzystniejszych rozwiązań na świecie.
ENERGOPROJEKT-WARSZAWA SA zajmuje się kompleksowo zagadnieniami ochrony środowiska dla obiektów energetycznych na etapie przygotowania inwestycji oraz eksploatacji. Wykonywał także prace dotyczące implementacji Dyrektywy 80/609/EWG i Dyrektywy 2001/80/WE wykorzystane przez Rząd RP do przygotowania stanowiska negocjacyjnego Polski przed akcesją do UE oraz prace dla sektora energetycznego i rządu dotyczące Konkluzji BAT dla dużych obiektów spalania paliw.

ENERGOPROJEKT-WARSZAWA SA współpracuje z polskimi uczelniami – uczestniczy w programach dotyczących rozwoju polskiego sektora energetycznego, pracach koncepcyjnych i naukowo-badawczych.
 
 

ENERGOPROJEKT-WARSZAWA SA

POLSKA, 02-626 Warszawa, al. Niepodległości 58
tel.: +48 22 522 40 00, fax: +48 22 522 41 10
epw@energoprojekt.pl, www.energoprojekt.pl

NIP: 526-00-37-267, REGON: 010609957 KRS: 0000082969

Wpis w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

ING Bank Śląski: 36 1050 1025 1000 0090 3218 1019

Kapitał zakładowy: 1 439 800 zł opłacony w 100%Podmiot państwowy – Biuro Studiów i Projektów Energetycznych „ENERGOPROJEKT” Warszawa istniejący od 2 września 1949 r. przekształcił się 8 marca 1994 r. w spółkę akcyjną Biuro Studiów i Projektów Energetycznych „ENERGOPROJEKT-WARSZAWA” S.A. wraz z przejęciem od biura państwowego, m.in.:
  • prawa do używania znaku towarowego
  • 100% pracowników
  • dokumentacji projektowej, w tym archiwalnej oraz technicznej łącznie z prawami autorskimi
  • zleceń i zamówień na wykonanie dokumentacji.
Od dnia 8 lipca 2011r. spółka występuje pod nazwą ENERGOPROJEKT-WARSZAWA SA

Władze Spółki

Zarząd Spółki

Marcin KłosińskiPrezes Zarządu, Dyrektor Generalny

 mklosinski@energoprojekt.pl

Sławomir SamekWiceprezes Zarządu, Zastępca Dyrektora Genralnego

 ssamek@energoprojekt.pl

Image

ENERGOPROJEKT-WARSZAWA SA

Al. Niepodległości 58,
02-626 Warszawa
epw@energoprojekt.pl
Image