Branża Hydrotechniczna

Specjaliści w zakresie projektowania elektrowni wodnych

Image

W naszej ofercie znajdują się:

 • kompleksowe projekty elektrowni wodnych, ujęć wody, kanałów, rurociągów i innych obiektów wodno- energetycznych,
 • kompleksowe projekty budowli hydrotechnicznych, zapór, jazów, śluz, przepławek dla ryb itp.
 • projekty konstrukcyjne urządzeń nietypowych, jak: zamknięcia remontowe i ruchowe różnych rodzajów, kraty, czyszczarki krat, urządzenia dźwigowo-transportowe i inne,
 • instrukcje eksploatacji elektrowni wodnych, gospodarowania wodą, gospodarowania odpadami,
 • kompleksowe projekty mis olejowych transformatorów blokowych, zbiorników awaryjnych,
 • projekty basenów wodnych,
 • projekty modernizacji i rekonstrukcji obiektów wodno-energetycznych i hydrotechnicznych,
 • zaopatrzenie w wodę surową dla potrzeb technologicznych (ujęcia wody, pompownie, rurociągi przesyłowe),
 • wodne obiegi chłodzące dla potrzeb chłodzenia urządzeń pomocniczych i obiektów, dobór chłodni, pompownie wody chłodzącej, rurociągi i kanały obiegowe, zrzuty odsalające itp.

Blisko 85 % mocy zainstalowanej w polskiej hydroenergetyce, obejmującej budowę nowych oraz modernizację istniejących elektrowni, zostało zrealizowanych wg naszych projektów:

 • Elektrownia Wodna Solina z turbinami odwracalnymi – 200,2 MW,
 • Elektrownia Wodna Włocławek – 162,2 MW,
 • Elektrownie Wodne Zespołu Zbiorników Wodnych Czorsztyn–Niedzica – 93 MW,
 • Elektrownia Wodna Dychów – 87,9 MW,
 • Elektrownia Wodna Koronowo – 29 MW,
 • niemal 50 mniejszych obiektów o mocach poniżej 20 MW,
 • Stopnie Wodne Lubiąż i Ścinawa na Odrze wraz z elektrowniami wodnymi (prace projektowe w trakcie realizacji).

Dla części obiektów pełniliśmy rolę generalnego wykonawcy w formule "pod klucz". Więcej w zakładce Biuro Realizacji Inwestycji.


ENERGOPROJEKT-WARSZAWA SA jest biurem projektowym, które zaprojektowało wszystkie istniejące w kraju elektrownie szczytowo – pompowe obejmujące trzy klasyczne obiekty tego typu: ESP Żydowo, ESP Żarnowiec i ESP Porąbka – Żar oraz dwie elektrownie wodne z członem pompowym wykorzystujące spad na zaporze wodnej: EW Solina oraz EW Dychów. W dalszym ciągu bierzemy aktywny udział w optymalizacji istniejącego oraz analizach nowego potencjału ESP:

 • ESP Żydowo (1971) – kompleksowa dokumentacja w ramach modernizacji elektrowni w latach 2009 – 2013 oraz realizacja tego projektu w formule „pod klucz”.
 • ESP Porąbka – Żar (1979) – wymiana uszczelnienia skarp Zbiornika Górnego (1995), modernizacja rozdzielni 220 kV (2000 – 2002), wymiana zaworów kulowych dla 4 hydrozespołów (2014 – 2017) – projekty i realizacja, KPP odtworzenia i modernizacji w latach 2015 ÷ 2022 ( 2017); projekt i realizacja modernizacji zbiornika górnego (2022-2024, w trakcie)
 • ESP Żarnowiec (1983) – modernizacja wykładziny asfaltobetonowej zbiornika górnego (2006), modernizacja 4 hydrozespołów (2007 – 2011), modernizacja uszczelnienia ekranu asfaltobetonowego (2016) – projekty i realizacja.
 • EW Solina (1968) – kompleksowa dokumentacja dla potrzeb  modernizacji elektrowni w latach 2000 – 2003.
 • EW Dychów (1936) – kompleksowa dokumentacja projektowa dla pierwszego etapu generalnej modernizacji elektrowni (1997 - 1999), kompleksowa dokumentacja projektowa dla docelowej generalnej modernizacji elektrowni (2002 – 2005).
 • ESP Młoty – od podjęcia decyzji o budowie (1968) kompleksowa obsługa projektowa, włącznie z dokumentacją wykonawczą dla wariantu 3x250 MW - budowa była wielokrotnie zawieszana i wznawiana; ostatnie opracowania - „Studium uwarunkowań wznowienia budowy ESP Młoty” z 2002 r.
 • Analiza Możliwości Lokalizacji ESP (1996) – praca studialna
 • Analiza Możliwości Budowy ESP w miejscu Kopalni Węgla Brunatnego w Turowie (2022) – praca studialna
 • Analiza wariantowa uwarunkowań budowy nowych ESP dla jednego z dużych graczy energetycznych (2022, w trakcie).
Dla części obiektów pełniliśmy rolę generalnego wykonawcy w formule "pod klucz". Więcej w zakładce Biuro Realizacji Inwestycji.

 

Braliśmy udział przy realizacji szczegółowych rozwiązań:

 • Kanału Dychowskiego,
 • Kanałów na Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich:
  • Tałckiego,
  • Grunwaldzkiego,
  • Mioduńskiego,
  • Szymońskiego,
  • Giżyckiego.
 • Analizy możliwości budowly Elektrowni na kanale Mazurskim,

Braliśmy udział przy projektowaniu:

 • Śluzy Guzianka II
 • Śluz na Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich:
  • Guzianka I,
  • Karwik,
 • Śluz Kanału Augustowskiego:
  • Śluza Dębowo,
  • Śluza Swoboda,
  • Śluza Paniewo,
  • Śluza Mikaszówka,
  • Śluza Sosnówek,
  • Śluza Kudrynki,
  • Śluza Przewięź,
 • Śluz Odrzańskich:
  • Śluza Kłodnica,
  • Śluza Dzierżno,
  • Śluzy Łabędy,
  • Śluzy Rudziniec,
 • Śluzy na stopniu Ujście Nysy, 
 • Śluzy we Wrocławskim Węźle Wodnym:
  • Śluza Miejska

Braliśmy udział w projektowaniu oraz przygotowaniu dokumentacji technicznych:

 • Jazu Kanału Augustowskiego,
 • Jazu Gubin,
 • Jazu Karwik,
 • Jazu Ujście Nysy,
 • Jazu Krutyń,
 • Jazu w Zalesiu Górnym,
 • Jazu Żarki Wielkie,
 • Jazu Sosnówek,
 • Jazu Mikaszówka
Zbigniew PawlakDyrektor ds. Klientów Kluczowych

 zpawlak@energoprojekt.pl

Kamil JabłońskiKierownik Pracowni Hydrotechnicznej i Elektrowni Wodnych

 kjablonski@energoprojekt.pl

Image

ENERGOPROJEKT-WARSZAWA SA

Al. Niepodległości 58,
02-626 Warszawa
epw@energoprojekt.pl
Image