Branża Elektryczna

Specjaliście w zakresie elektryki

Image
Dokumentacja projektowa dla różnych stadiów projektowych, w tym: oceny stanu technicznego, due diligence, studium wykonalności, koncepcje programowo-przestrzenne, projekty podstawowe, projekty budowlane, projekty wykonawcze, dokumentacja powykonawcza.
Projektowanie elektrowni wodnych, obiektów hydrotechnicznych, elektrowni konwencjonalnych, elektrociepłowni oraz obiektów przemysłowych w tym:
 • projektowanie układów wyprowadzenia mocy elektrycznej
 • projektowanie układów pomocniczych generatorów
 • projektowanie układów rozdzielczych z rozdzielnicami średniego i niskiego napięcia
 • projektowanie stanowisk transformatorów napowietrznych i wnętrzowych
 • projektowanie układów zabezpieczeń, pomiarów i automatyki elektroenergetycznej
 • projektowanie układów sterowania, sygnalizacji i wizualizacji
 • projektowanie układów bezprzerwowego zasilania (w tym - agregaty prądotwórcze)
 • projektowanie instalacji elektrycznych
 • projektowanie gospodarki kablowej
 • projektowanie algorytmów sterowania, list sygnałów
 • projektowanie układów sterowania instalacji HVAC
 • koncepcje dla obiektów nowych, modernizowanych, w tym elektrowni szczytowo-pompowych
 • opracowywanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w części elektrycznej
 • instrukcje eksploatacji i współpracy z siecią elektroenergetyczną
 • obliczenia wytrzymałościowe słupów linii napowietrznych nn

Uprawnienia projektantów:

 • uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
 • świadectwa kwalifikacyjne E uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych na stanowisku eksploatacji
 • świadectwa kwalifikacyjne D uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych na stanowisku dozoru
Rafał WasiakKierownik Pracowni Elektrycznej

 rwasiak@energoprojekt.pl

Image

ENERGOPROJEKT-WARSZAWA SA

Al. Niepodległości 58,
02-626 Warszawa
epw@energoprojekt.pl
Image