Biuro Przygotowania, Nadzoru i Rozliczania Projektów

Usługi kierowania projektami

Image
ENERGOPROJEKT-WARSZAWA SA oferuje usługę kierowania projektami nad wykonywaniem wielobranżowej dokumentacji technicznej we wszystkich fazach, począwszy od Studium Wykonalności i Koncepcji, poprzez Projekt Podstawowy, Projekt Budowlany wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, Projekty Wykonawcze i dokumentację powykonawczą wraz z Nadzorami Autorskimi podczas realizacji inwestycji:
Zgodnie z naszą filozofią, głównym celem realizacji projektu jest zapewnienie Inwestorowi realizacji inwestycji w jak najwyższym poziomie. Realizujemy Inwestycje przy oczekiwanej wysokiej jakości wykonania usługi, jednocześnie biorąc pod uwagę optymalizację kosztów oraz narzucony czas zakończenia robót. Utrzymanie tak wysokich standardów jest możliwe dzięki ścisłej współpracy z Zamawiającym.
Specjalizujemy się w kierowaniu projektami dla energetyki i hydrotechniki:
  • kompleksowe projektowanie elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni dla energetyki zawodowej, przemysłowej i komunalnej,
  • kompleksowe projektowanie elektrowni wodnych przepływowych,
  • kompleksowe projektowanie elektrowni szczytowo-pompowych,
  • dokumentacja techniczna dla ujęć wody wraz z pompowniami,
  • śluzy, jazy, kanały żeglugowe,
  • zapory czołowe i boczne, zbiorniki retencyjne.
ENERGOPROJEKT–WARSZAWA SA  zajmuje się projektowaniem oraz realizacją inwestycji od ponad 70 lat. W tym czasie zmieniały się metodologie i schematy zarządzania projektami, jednak zawsze priorytetem dla Spółki była jakość wykonania prac projektowych i budowy. Projekty realizujemy w metodologii PMBOK (Project Management Body of Knowledge), który jest zbiorem standardów i najlepszych rozwiązań w dziedzinie zarządzania projektami. Jest to kompilacja powszechnie uznanych praktyk realizacji projektów, która orientuje się przede wszystkim na praktyczne aspekty zarządzania jakością w projekcie. Kierownicy projektu ze strony EPW posiadają stosowne szkolenia i certyfikaty w zakresie zarządzania projektem w metodologii PMBOK.
Piotr ŁateckiDyrektor Biura Przygotowania, Nadzoru i Rozliczania Projektów

 platecki@energoprojekt.pl

Image

ENERGOPROJEKT-WARSZAWA SA

Al. Niepodległości 58,
02-626 Warszawa
epw@energoprojekt.pl
Image