Energoprojekt - Warszawa SA

Polish (Poland)English (United Kingdom)
Wiadomość
 • Unijna dyrektywa dotycząca ochrony prywatności

  Ta strona używa plików cookie do autentykacji i nawigacji. Przeglądając tę stronę, zgadzasz się na umieszczenie tego pliku cookie na Twoim urządzeniu.

  Oryginalny tekst dyrektywy 2002/58/WE

Usługi Projektowe PDF Drukuj Email

ENERGOPROJEKT – WARSZAWA SA
 oferuje wykonanie wielobranżowej dokumentacji technicznej we wszystkich fazach, począwszy od koncepcji, poprzez projekt podstawowy, projekt budowlany do uzyskania pozwolenia na budowę, projekty wykonawcze
i dokumentację powykonawczą wraz z nadzorami autorskimi podczas realizacji inwestycji.
 • kompleksowe projektowanie elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni dla energetyki zawodowej, przemysłowej i komunalnej
 • kompleksowe projektowanie elektrowni wodnych
 • dokumentacja techniczna dla ujęć wody wraz z pompowniami

BRANŻA CIEPLNO - MASZYNOWA

 • projekty związane z modernizacją całych obiektów, rekonstrukcją lub całkowitą wymianą podstawowych urządzeń energetycznych, w tym kotłów, turbozespołów, instalacji oczyszczania spalin
 • projekty dotyczące zabudowy turbin gazowych w układzie do skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej
 • koncepcje oraz dokumentacja techniczna dotycząca wykorzystania odnawialnych źródeł energii
 • projekty wszelkiego rodzaju rurociągów (w pełnym zakresie parametrów pracy czynnika roboczego), w tym m.in.:
  • rurociągi pary świeżej, wtórnej zimnej i gorącej oraz wody zasilającej
  • rurociągi średnio- i niskoprężne przemysłowe
  • rurociągi pary technologicznej
  • rurociągi wody grzewczej
  • rurociągi wody chłodzącej i ruchowej
 • projekty kanałów spalin, gorącego i zimnego powietrza
 • projekty dotyczące gospodarki olejowej

BRANŻA KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA

 • projektowanie obiektów kubaturowych
 • projektowanie fundamentów
 • naziemne i podziemne obiekty inżynierskie, konstrukcje wsporcze pod rurociągi przesyłowe
 • instalacje wentylacji
 • wszystkie obiekty projektujemy w konstrukcji stalowej, żelbetowej i mieszanej z lekką obudową, ponadto opracowujemy:
  • projekty dla obiektów nowych, jak również projekty modernizacji, rekonstrukcji budynków kubaturowych, konstrukcji inżynierskich itp,
  • plany realizacyjne oraz plany zagospodarowania terenu
  • ekspertyzy budowlane i opinie projektów budowlanych itp.

BRANŻA ELEKTRYCZNA
 • układy wyprowadzenia mocy elektrycznej
 • układy pomocnicze generatorów
 • układy rozdzielcze z rozdzielnicami średniego i niskiego napięcia
 • stanowiska transformatorów napowietrznych i wnętrzowych
 • układy zabezpieczeń, pomiarów i automatyki elektroenergetycznej
 • układy sterowania, sygnalizacji i wizualizacji
 • układy bezprzerwowego zasilania (w tym - agregaty prądotwórcze)
 • instalacje siły i oświetlenia
 • gospodarka kablowa
 • systemy teletechniczne i sygnalizacji pożarowej
 • algorytmy sterowania, listy sygnałów
 • koncepcje dla obiektów nowych, modernizowanych, w tym elektrowni szczytowo-pompowych
 • opracowywanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie części elektrycznej
 • instrukcje eksploatacji i współpracy z siecią elektroenergetyczną
 • projekty z zakresu P i A dotyczące układów automatyki dla procesów technologicznych (pomiary, sterowanie, regulacja 
  i zabezpieczenia dla poszczególnych obiektów), a także instalacji i gospodarek pomocniczych

BRANŻA HYDROENERGETYCZNA
 • kompleksowe projekty elektrowni wodnych, ujęć wody, kanałów, rurociągów i innych obiektów wodno - energetycznych
 • kompleksowe projekty budowli hydrotechnicznych, zapór, jazów piętrzących wodę, przepławek dla ryb itp.
 • projekty konstrukcyjne urządzeń nietypowych, jak: zamknięcia remontowe i ruchowe różnych rodzajów, kraty, czyszczarki krat, urządzenia dźwigowo-transportowe i inne
 • operaty wodnoprawne, oceny oddziaływania elektrowni na środowisko
 • instrukcje eksploatacji elektrowni wodnych, gospodarowanie wodą, gospodarowanie odpadami
 • kompleksowe projekty transformatorów blokowych, mis olejowych, zbiorników awaryjnych
 • projekty basenów wodnych
 • projekty modernizacji i rekonstrukcji obiektów wodno-energetycznych i hydrotechnicznych
 • zaopatrzenie w wodę surową dla potrzeb technologicznych (ujęcia wody, pompownie, rurociągi przesyłowe)
 • wodne obiegi chłodzące dla potrzeb chłodzenia urządzeń pomocniczych i obiektów, dobór chłodni, pompownie wody chłodzącej, rurociągi i kanały obiegowe, zrzuty odsalające itp.
 
Strona główna Oferta usług Projektowanie

Migawki

ENERGOPROJEKT – WARSZAWA SA jako Generalny Realizator Inwestycji wybrany w drodze publicznego postępowania przetargowego wykonał, dla TAURON Ekoenergia Sp. z o.o. w okresie dwóch lat poczynając od 27 listopada 2012 r. kompleksową modernizację Elektrowni Wodnej OTMUCHÓW (6,6MW) wraz z wymianą turbozespołów dla uzyskania większej mocy, większej sprawności i przedłużenia zdolności produkcyjnej na dalsze kilkadziesiąt lat eksploatacji.

email us: pulapka@energoprojekt.pl pulapka@energoprojekt.pl