Wiadomość
Generalna Realizacja Inwestycji Drukuj
Lista obiektów zrealizowanych w ramach GRI

Nazwa elektrowni, typ, moc Realizacja Generalna Realizacja Inwestycji w zakresie robót
  od do  
PORĄBKA-ŻAR / 500 MW
elektrownia szczytowo-pompowa
2017 2019 Dokumentacja techniczna i kompleksowa wymiana dwóch zaworów kulowych Dn1650, Pn 6.6 MPa - turbozespoły TZ3 i TZ4.
2014 2016 Dokumentacja techniczna i kompleksowa wymiana dwóch zaworów kulowych Dn1650, Pn 6.6 MPa - turbozespoły TZ1 i TZ2.
TUPOŁANG / 180 MW
elektrownia wodna (Uzbekistan)
2015 2020 GENERALNY PROJEKTANT
Rozbudowa i wymiana wyposażenia elektrycznego i mechanicznego.
Zwiększenie mocy małych TZ (z 2 x 7,5 MW na 2 x 15 MW).
Zainstalowanie nowych TZ (2 x 75 MW).
GŁĘBINÓW / 3040 kW
elektrownia wodna 
2013 2016 Kompleksowa modernizacja elektrowni
(wraz z wymianą 2-ch turbozespołów oraz budową nowej rozdzielni) 
OTMUCHÓW / 6600 kW
elektrownia wodna 
2012 2014 Kompleksowa modernizacja elektrowni
(wraz z wymianą 2-ch turbozespołów).
ŻYDOWO / 150 MW
elektrownia wodna szczytowo-pompowa
2008 2013 Inwestor Zastępczy. Kompeksowa modernizacja elektrowni oraz kanału dopływowego.
MALCZYCE / 9000 kW
elektrownia wodna
2005 2020 Dostawa i montaż wyposażenia technologicznego. Kompleksowa dokumentacja techniczna.
ŻARNOWIEC / 680 MW
elektrownia wodna szczytowo-pompowa
2010 2011 Kompleksowa modernizacja hydrozespołu HZ-2.
2009 2010 Kompleksowa modernizacja hydrozespołu HZ-1.
2008
2009
Kompleksowa modernizacja hydrozespołu HZ-3.
2007 2008 Kompleksowa modernizacja hydrozespołu HZ-4.
ŻARNOWIEC / 680 MW
elektrownia wodna szczytowo-pompowa
2016 2016 Odtworzenie uszczelnienia mastyksowego zbiornika górnego (pow. ok. 70 000 m2).
2006 2006 Odtworzenie wykładziny asfaltobetonowej zbiornika górnego (pow. ok. 240 000 m2).
DYCHÓW / 90 MW
elektrownia wodna szczytowo-pompowa
2003 2005 Kompleksowa modernizacja elektrowni.
CZCHÓW / 8 MW
elektrownia wodna
2004 2005 Dostawa i uruchomienie regulatorów turbin.
SOLINA / 200 MW
elektrownia wodna szczytowo-pompowa
2001 2003 Inwestor Zastępczy i Generalny Dostawca kompleksowej modernizacji i rozbudowy rozdzielni 110 kV.
PORĄBKA-ŻAR / 500 MW
elektrownia wodna szczytowo-pompowa
2001 2002 Modernizacja układu rozliczeń i rozdzielni 220 kV.
TOPOLA / 1560 kW
elektrownia wodna
1994 2002 Wyposażenie technologiczne bez części budowlanej.
SOLINA / 200 MW
elektrownia wodna szczytowo-pompowa
2000 2002 Kompleksowa modernizacja i podwyższenie mocy z 137,6 MW do 200,2 MW.
ROŻNÓW / 50 MW
elektrownia wodna
1996 2000 Kompleskowa modernizacja elektrowni - 4 turbozespoły.
MYCZKOWCE / 8400 kW
elektrownia wodna
1998 2000 Kompleksowa modernizacja elektrowni (2 x 4,2 MW).
ŁÓDŹ IV / 700 MW
elektrociepłownia
1996 1999 Kompleksowa modernizacja 4-ch elektrofiltrów kotłów OP230 i WP120.
GORZUPIA / 4 x 420 kW
elektrownia wodna
1997 1998 Prowadzenie kontraktu.
SIEMIANÓWKA / 160 kW
elektrownia wodna
1995 1996 Projektowanie, nadzór nad podstawowymi dostawami i rozruch.
PORĄBKA / 12,5 MW
elektrownia wodna
1994 1996 Modernizacja w zakresie części mechanicznej, elektrycznej i budowlanej.
PORĄBKA-ŻAR / 500 MW
elektrownia wodna szczytowo-pompowa
1995 1995 Wymiana uszczelnienia skarp zbiornika górnego.
SROMOWCE / 2080 kW
elektrownia wodna
1993 1994 Wyposażenie technologiczne bez części budowlanej.
NYSA / 270 kW
elektrownia wodna
1993 1993 Kompleksowa wymiana turbozespołu.