Energoprojekt - Warszawa SA

Polish (Poland)English (United Kingdom)
Wiadomość
  • Unijna dyrektywa dotycząca ochrony prywatności

    Ta strona używa plików cookie do autentykacji i nawigacji. Przeglądając tę stronę, zgadzasz się na umieszczenie tego pliku cookie na Twoim urządzeniu.

    Oryginalny tekst dyrektywy 2002/58/WE

Realizacje
Generalna Realizacja Inwestycji

W ramach GRI oferujemy pełny zakres obsługi, począwszy od negocjacji kontraktowych, poprzez przygotowanie i kontrolę finansową zawieranych umów, opracowanie zapytań ofertowych do poddostawców i podwykonawców, koordynację prac projektowych, kompletacje dostaw, aż do wszelkich czynności związanych z odbiorem i uruchomieniem gotowego obiektu.
Więcej…
 
Ważniejsze prace projektowe i konsultingowe

Energoprojekt-Warszawa SA aktywnie uczestniczy, jako wykonawca kompleksowej dokumentacji technicznej, zarówno w budowie nowych, wysokosprawnych (na parametry nadkrytyczne) źródeł wytwarzania energii elektrycznej oraz realizacji szeregu proekologicznych przedsięwzięć (m. in. budowa instalacji odsiarczania spalin oraz akumulatorów ciepła), jak również modernizacji istniejących obiektów sektora energetycznego.
Więcej…
 
Instalacje odsiarczania spalin

Energoprojekt-Warszawa SA jest aktywnie zaangażowany w procesie wdrażania nowoczesnych i proekologicznych technologii w polskiej energetyce, począwszy od budowy pierwszej w kraju instalacji odsiarczania spalin dla dwóch bloków o mocy 2 x 360 MW w Elektrowni Bełchatów, na początku lat 90-tych.
Więcej…
 
Elektrownie Wodne

Energoprojekt-Warszawa SA jest największym biurem projektowym świadczącym, od początku działalności, kompleksowe usługi na rzecz polskiej hydroenergetyki, obejmujące nowe obiekty na istniejących lub nowoprojektowanych stopniach wodnych oraz modernizację, odbudowę i remonty elektrowni w pełnym zakresie.
Więcej…
 
Bloki gazowo-parowe

ENERGOPROJEKT - WARSZAWA SA posiada bogate doświadczenie i dorobek w zakresie wykonywania, w różnych stadiach, opracowań dotyczących zastosowania gazu dla bloków gazowo-parowych i kotłów różnej wielkości.
Więcej…
 
Strona główna Realizacje

Migawki

W dniach 9 - 11 września 2013r. odbyło się XV Sympozjum Naukowo – Techniczne ENERGETYKA BEŁCHATÓW 2013 poświęcone kluczowym zagadnieniom sektora energetyczno – paliwowego w Polsce. Blisko 700 uczestników mogło wysłuchać ponad 50 referatów oraz wziąć udział w 3-ch głównych debatach tematycznych dotyczących paliw dla energetyki, inwestycji i rewitalizacji oraz nowoczesnego ciepłownictwa. Jednym z prowadzących debatę poświęconą inwestycjom w polskiej energetyce, w świetle wyzwań stawianych przez Unię Europejską - w perspektywie roku 2016, był Pan Andrzej Patrycy Prezes Zarządu Energoprojektu – Warszawa SA. 

email us: pulapka@energoprojekt.pl pulapka@energoprojekt.pl