Energoprojekt - Warszawa SA

Polish (Poland)English (United Kingdom)
Wiadomość
  • Unijna dyrektywa dotycząca ochrony prywatności

    Ta strona używa plików cookie do autentykacji i nawigacji. Przeglądając tę stronę, zgadzasz się na umieszczenie tego pliku cookie na Twoim urządzeniu.

    Oryginalny tekst dyrektywy 2002/58/WE

Realizacje
Generalna Realizacja Inwestycji

W ramach GRI oferujemy pełny zakres obsługi, począwszy od negocjacji kontraktowych, poprzez przygotowanie i kontrolę finansową zawieranych umów, opracowanie zapytań ofertowych do poddostawców i podwykonawców, koordynację prac projektowych, kompletacje dostaw, aż do wszelkich czynności związanych z odbiorem i uruchomieniem gotowego obiektu.
Więcej…
 
Ważniejsze prace projektowe i konsultingowe

Energoprojekt-Warszawa SA aktywnie uczestniczy, jako wykonawca kompleksowej dokumentacji technicznej, zarówno w budowie nowych, wysokosprawnych (na parametry nadkrytyczne) źródeł wytwarzania energii elektrycznej oraz realizacji szeregu proekologicznych przedsięwzięć (m. in. budowa instalacji odsiarczania spalin oraz akumulatorów ciepła), jak również modernizacji istniejących obiektów sektora energetycznego.
Więcej…
 
Instalacje odsiarczania spalin

Energoprojekt-Warszawa SA jest aktywnie zaangażowany w procesie wdrażania nowoczesnych i proekologicznych technologii w polskiej energetyce, począwszy od budowy pierwszej w kraju instalacji odsiarczania spalin dla dwóch bloków o mocy 2 x 360 MW w Elektrowni Bełchatów, na początku lat 90-tych.
Więcej…
 
Elektrownie Wodne

Energoprojekt-Warszawa SA jest największym biurem projektowym świadczącym, od początku działalności, kompleksowe usługi na rzecz polskiej hydroenergetyki, obejmujące nowe obiekty na istniejących lub nowoprojektowanych stopniach wodnych oraz modernizację, odbudowę i remonty elektrowni w pełnym zakresie.
Więcej…
 
Bloki gazowo-parowe

ENERGOPROJEKT - WARSZAWA SA posiada bogate doświadczenie i dorobek w zakresie wykonywania, w różnych stadiach, opracowań dotyczących zastosowania gazu dla bloków gazowo-parowych i kotłów różnej wielkości.
Więcej…
 
Strona główna Realizacje

Migawki

W dniu 30 lipca 2015r. nastąpiło uruchomienie Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin (w technologii wapienno-gipsowej) dla kotłów parowych i wodnych w Elektrociepłowni Wrocław. Generalnym Wykonawcą inwestycji jest RAFAKAO SA, na zlecenie którego ENERGOPROJEKT – WARSZAWA SA zrealizował w latach 2013-2015 wielobranżową dokumentację projektową obejmującą wykonanie Projektu Podstawowego, Projektu Budowlanego do pozwolenia na budowę, projektów wykonawczych oraz dokumentacji powykonawczej.

email us: pulapka@energoprojekt.pl pulapka@energoprojekt.pl