Energoprojekt - Warszawa SA

Polish (Poland)English (United Kingdom)
Wiadomość
 • Unijna dyrektywa dotycząca ochrony prywatności

  Ta strona używa plików cookie do autentykacji i nawigacji. Przeglądając tę stronę, zgadzasz się na umieszczenie tego pliku cookie na Twoim urządzeniu.

  Oryginalny tekst dyrektywy 2002/58/WE

Przetargi
Aby uzyskać dostęp do wszystkich informacji i plików dotyczących przetargu, należy się zalogować (po lewej stronie), jeżeli nie masz jeszcze konta, możesz założyć je tutaj.


KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  W ENERGOPROJEKT-WARSZAWA SA.

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Energoprojekt-Warszawa SA z siedzibą
  w Warszawie (02-626), Al. Niepodległości 58.
 2. Z Koordynatorem (inspektorem) ochrony danych osobowych w Energoprojekt-Warszawa SA wyznaczonym przez administratora można skontaktować się telefonicznie pod numerem (22) 628 13 33, lub e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 3. Pana/i dane osobowe zawarte w złożonej ofercie lub zawartej umowie przetwarzane będą:

- w przypadku udziału w postępowaniu przetargowym w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym - w szczególności - przepisy Prawa zamówień publicznych
(w stosownych przypadkach) oraz przepisy z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego ( art. 6 ust. 1 lit c RODO),

- w celu realizacji umowy – (zgodnie z art. 6 ust.1 lit b RODO) – w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub po podjęciu działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy,

- w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami w związku

z prawnie uzasadnionym interesem administratora polegającym na umożliwieniu mu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z prowadzonym postepowaniem (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

 1. Dane osobowe Pana/i nie będą udostępniane odbiorcom innym niż uprawnieni na mocy przepisów prawa tj. podmiotom uzyskującym dostęp do danych w oparciu o przepisy
  z zakresu jawności informacji publicznej oraz postępowań prowadzonych w oparciu
  o prawo zamówień publicznych, w zakresie przewidzianym przez te przepisy.
 2. Pana/i dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 3. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa lub niezbędny dla realizacji celów, o których mowa w pkt. 3 powyżej.
 4. Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 5. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/i, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/i dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

Strona główna Przetargi

Migawki

ENERGOPROJEKT – WARSZAWA SA jako Generalny Realizator Inwestycji wybrany w drodze publicznego postępowania przetargowego wykonał, dla TAURON Ekoenergia Sp. z o.o. w okresie dwóch lat poczynając od 27 listopada 2012 r. kompleksową modernizację Elektrowni Wodnej OTMUCHÓW (6,6MW) wraz z wymianą turbozespołów dla uzyskania większej mocy, większej sprawności i przedłużenia zdolności produkcyjnej na dalsze kilkadziesiąt lat eksploatacji.

email us: pulapka@energoprojekt.pl pulapka@energoprojekt.pl