Wiadomość
Władze Spółki Drukuj

Zarząd Spółki  
Prezes Zarządu
Dyrektor Generalny
Marcin Kłosiński
Wiceprezes Zarządu
Zastępca Dyrektora Generalnego
Sławomir Samek

Rada Nadzorcza
Przewodniczący Janusz Kurpas
Wiceprzewodniczący Michał Brzuszkiewicz
Sekretarz Rady Grażyna Rozkosz-Łącka
Członek Rady Jerzy Stępień