Wiadomość
Dane firmy Drukuj

Pełna nazwa
ENERGOPROJEKT - WARSZAWA  SA
Podstawa działalności
Wpis w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Adres
POLSKA, 02-626 Warszawa, al. Niepodległości 58 
Telefon
+48 22 522 40 00
Fax
+48 22 522 41 10
E-mail
0504f8d10805f603b508090e01fad2b7f9fe080501f60ecfb5030403fad0b7d3030402d1c40805f603d30f09f6d5d10805f603b508090e01fad2b7f9fe080501f60ecfb5030403fad0b7d3030402d1c40805f603d3fa03fa07fc04d10805f603b508090e01fad2b7f9fe080501f60ecfb5030403fad0b7d3030402d1c40805f603d3050704fffa0009c30501 dDPybieMkYS8d2cBhssVV9JtlqbuNTfp caesar This page part is protected against spam bots and web crawlers. In order to be displayed you need to enable Javascript in your browser, and then reload the page.
Adres internetowy
NIP
526 -00 - 37 - 267
REGON
010609957
KRS 0000082969
Kapitał zakładowy 1 439 800 zł opłacony w 100%
Konto bankowe Bank ING Bank Śląski S.A. nr r-ku: 36 1050 1025 1000 0090 3218 1019
Historia

Podmiot państwowy - Biuro Studiów i Projektów Energetycznych ENERGOPROJEKT Warszawa istniejący od 2 września 1949r. przekształcił się 8 marca 1994r. w spółkę akcyjną Biuro Studiów i Projektów Energetycznych „ENERGOPROJEKT - WARSZAWA” S.A. wraz z przejęciem od biura państwowego, m.in.:

  • prawa do używania znaku towarowego
  • 100% pracowników
  • dokumentacji projektowej, w tym archiwalnej oraz technicznej łącznie z prawami autorskimi
  • zleceń i zamówień na wykonanie dokumentacji.
Od dnia 8 lipca 2011r. spółka występuje pod nazwą ENERGOPROJEKT - WARSZAWA SA
Kapitał Akcyjny
1 439 800 zł