Energoprojekt - Warszawa SA

Polish (Poland)English (United Kingdom)
Wiadomość
  • Unijna dyrektywa dotycząca ochrony prywatności

    Ta strona używa plików cookie do autentykacji i nawigacji. Przeglądając tę stronę, zgadzasz się na umieszczenie tego pliku cookie na Twoim urządzeniu.

    Oryginalny tekst dyrektywy 2002/58/WE

EW MALCZYCE – budowa nowej elektrowni wodnej PDF Drukuj Email
Środa, 25 Maj 2005 00:00

ENERGOPROJEKT – WARSZAWA SA jako Generalny Realizator Inwestycji wspólnie z producentem turbozespołów wodnych firmą Mavel a.s. z Republiki Czeskiej wybrany
w drodze publicznego postępowania przetargowego rozpoczął  w 2005 r realizację nowej EW Malczyce (9 MW) na rzece Odrze,  wg. umowy z RZGW Wrocław.

Elektrownia budowana jest na   nowobudowanej (przez RZGW) zaporze. Pierwotny, 3-letni termin realizacji był kilkukrotnie przesuwany z powodu przerw w  finansowaniu z budżetu Państwa. Ostatni obowiązujący termin  zakończenia –2018r.  Obecnie trwa przerwa w realizacji i oczekujemy na wznowienie prac i ustaleń z Zamawiającym.

W ramach prac wyposażeniowych wykonano do tej pory i zamontowano zamknięcia eksploatacyjne oraz kraty  od strony WG wraz z ich prowadnicami i progami.  W magazynach czekają na montaż również układy poruszające zamknięciami od strony WG. ( agregaty i siłowniki). Wykonano również progi i prowadnice zamknięć remontowych od strony WD oraz komplet zamknięć remontowych od strony WD.  Luki w dachu elektrowni zostały wyposażone w zdejmowane, szczelne przykrycia luków wykonane z poliwęglanu.  W korpus betonowy elektrowni zostały zabetonowane elementy stałe obudów turbin i aparatów kierowniczych wszystkich trzech turbozespołów.  Została wykonana wewnętrzna instalacja oświetleniowa i wentylacyjna elektrowni a sama  elektrownia zaczęła być  wyposażana w  rozdzielnie elektryczne. Turbozespoły i część rozdzielni są już wykonane i oczekują na montaż w magazynach wykonawców.

 
Strona główna Aktualności EW MALCZYCE – budowa nowej elektrowni wodnej

Migawki

Pracownia Technologiczo-Cieplna opracowała dokumentację techniczną (projekt wstępny i projekt wykonawczy) na modernizację członu ciepłowniczego w EC1 Zakładów Chemicznych „Police” S.A. wraz z układem sterowania i nadzoru. Projekt obejmował, m.in. wymianę głównych urządzeń,w tym pomp wody sieciowej, wymienników ciepła, armatury, odcinków rurociągów, króćców pomiarowych, węzła rozliczeniowego ciepła oraz opracowanie nowych algorytmów sterowania. Projekt wykonany został zgodnie z wprowadzonym, przez branżę technologiczną i budowlaną, nowym systemem projektowania 3D – BIM (ang. Building Information Modeling), co umożliwiło efektywną, międzybranżową koordynację projektowania oraz przejrzystość projektu prezentowanego klientowi, na różnych etapach jego realizacji. Poniżej, przykładowe wizualizacje wymienników ciepłowniczych.

email us: pulapka@energoprojekt.pl pulapka@energoprojekt.pl