Wiadomość
Kompleksowa modernizacja Elektrowni Wodnej OTMUCHÓW (6,6MW) Drukuj
Czwartek, 29 Listopad 2012 00:00

ENERGOPROJEKT – WARSZAWA SA jako Generalny Realizator Inwestycji wybrany w drodze publicznego postępowania przetargowego wykonał, dla TAURON Ekoenergia Sp. z o.o. w okresie dwóch lat poczynając od 27 listopada 2012 r. kompleksową modernizację Elektrowni Wodnej OTMUCHÓW (6,6MW) wraz z wymianą turbozespołów dla uzyskania większej mocy, większej sprawności i przedłużenia zdolności produkcyjnej na dalsze kilkadziesiąt lat eksploatacji.

Modernizacja polegała na wymianie dwóch wyeksploatowanych hydrozespołów na nowe wraz ze wszystkimi instalacjami przyturbinowymi, wymianie  na nowe kompletnego wyposażeniem mechanicznego i wentylacji, wymianie na nowe kompletnego wyposażenia elektrycznego wraz z szafami wyprowadzenia mocy, sterowania i nadzoru oraz transformatorami wyprowadzenia mocy oraz potrzeb własnych, wykonaniu dodatkowego zasilania awaryjnego elektrowni, wykonania systemu sterowania zdalnego ze stanowiskiem dyspozytorskim w EW Nysa wraz z transmisją danych do siedziby Zamawiającego, EW Nysa i operatora sieci dystrybucyjnej, wymianie konstrukcji stalowych rur ssących, komory wirnika turbiny, pierścienia łopatkowego i opancerzenia szachtu turbiny, formowaniu nowej spirali betonowej wraz z dolotem i modernizacji konstrukcji betonowych w tym rur ssących oraz wykonaniu nowych pomieszczeń dla wyposażenia elektrycznego oraz modernizacji konstrukcji betonowych całej elektrowni wraz ze ścianami i podłogami, rozruchu zmodernizowanej elektrowni wraz ze wszelkimi uzgodnieniami z operatorem sieci dystrybucyjnej.

Wynikiem dużego zaangażowania było terminowe wykonanie modernizacji Elektrownia Wodnej Otmuchów oraz wysoka jakość wykonanych prac modernizacyjnych.

W wyniku realizacji prac modernizacyjnych zwiększona została sprawność hydrozespołów i moc elektrowni z 4,8 MW na 6,6 MW oraz odtworzona została zdolność produkcyjna na dalsze kilkadziesiąt lat eksploatacji.


Gratulujemy!