Wiadomość
Przekazanie do eksploatacji Instalacji Biomasy w Elektrociepłowni Białystok S.A. Drukuj
Piątek, 03 Październik 2008 12:29

Jest to kolejna instalacja budowana w ramach programu Odnawialnych Źródeł Energii. Ambitne plany Zarządu Elektrociepłowni przewidują, że EC Białystok będzie krajowym liderem w produkcji OZE – około 30% energii elektrycznej i ciepła produkowanego w kogeneracji będzie produkowane w OZE.
Jako projektant Głównego Realizatora tego przedsięwzięcia – Polimexu-Mostostal S.A. życzymy Zarządowi EC spełnienia ambitnych planów, zaś Głównemu Realizatorowi dziękujemy za umożliwienie nam uczestniczenia w tym projekcie.

W dniu 16 września 2008 roku odbyło się uroczyste przekazanie do eksploatacji Instalacji Biomasy w Elektrociepłowni Białystok S.A.
Jest to kolejna instalacja budowana w ramach programu Odnawialnych Źródeł Energii. Ambitne plany Zarządu Elektrociepłowni przewidują, że EC Białystok będzie krajowym liderem w produkcji OZE – około 30% energii elektrycznej i ciepła produkowanego w kogeneracji będzie produkowane w OZE.
Jako projektant Głównego Realizatora tego przedsięwzięcia – Polimexu-Mostostal S.A. życzymy Zarządowi EC spełnienia ambitnych planów, zaś Głównemu Realizatorowi dziękujemy za umożliwienie nam uczestniczenia w tym projekcie.

Image Image
Image Image
Image Image