Wiadomość
XV Sympozjum Enegetyka Bełchatów Drukuj
Środa, 11 Wrzesień 2013 00:00

W dniach 9 - 11 września 2013r. odbyło się XV Sympozjum Naukowo – Techniczne ENERGETYKA BEŁCHATÓW 2013 poświęcone kluczowym zagadnieniom sektora energetyczno – paliwowego w Polsce. Blisko 700 uczestników mogło wysłuchać ponad 50 referatów oraz wziąć udział w 3-ch głównych debatach tematycznych dotyczących paliw dla energetyki, inwestycji i rewitalizacji oraz nowoczesnego ciepłownictwa. Jednym z prowadzących debatę poświęconą inwestycjom w polskiej energetyce, w świetle wyzwań stawianych przez Unię Europejską - w perspektywie roku 2016, był Pan Andrzej Patrycy Prezes Zarządu Energoprojektu – Warszawa SA. 

Podczas uroczystej Gali Energetyki (od lat towarzyszącej Sympozjum) tradycyjnie wręczane są Klucze Sukcesu – wyróżnienie przyznawane osobom, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju branży energetycznej, przyznawane przez redakcję „Energetyki Cieplnej i Zawodowej”. Z satysfakcją odnotowujemy, iż w tym roku laureatem został Pan Andrzej Patrycy Prezes Zarządu Energoprojektu – Warszawa SA. Drugą nagrodzoną osobą jest Pan Henryk Majchrzak Prezes Zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA.


Prezes Zarządu Andrzej Patrycy odbiera Klucze Sukcesu z rąk prof. Stanisława Mańkowskiego