Wiadomość
Uruchomienie bloku energetycznego Pątnów II Drukuj
Piątek, 29 Luty 2008 10:03

W dniu 29 lutego 2008r. odbyło się uroczyste uruchomienie najnowocześniejszego w Polsce bloku energetycznego opalanego węglem brunatnym na parametry nadkrytyczne.

Energoprojekt-Warszawa SA miał ogromny udział w projektowaniu tego bloku, od pierwszych koncepcji poprzez Studium Wykonalności do Dokumentacji Wykonawczej i Powykonawczej włącznie. Mimo, że w okresie określania założeń technicznych Polska nie była jeszcze Unii Europejskiej oraz jako kraj mieliśmy ogromne zapasy w emisji CO2, nasi projektanci obserwując rozwój światowych technologii zaproponowali tak nowoczesne w tamtym czasie rozwiązania, że i dzisiaj spełniają one wszelkie wymagania UE, szczególnie w zakresie wysokiej sprawności wytwarzania energii elektrycznej, jak i ochrony środowiska naturalnego.

W dniu 29 lutego 2008r. odbyło się uroczyste uruchomienie najnowocześniejszego w Polsce bloku energetycznego opalanego węglem brunatnym na parametry nadkrytyczne.


Energoprojekt-Warszawa SA miał ogromny udział w projektowaniu tego bloku, od pierwszych koncepcji poprzez Studium Wykonalności do Dokumentacji Wykonawczej i Powykonawczej włącznie. Mimo, że w okresie określania założeń technicznych Polska nie była jeszcze Unii Europejskiej oraz jako kraj mieliśmy ogromne zapasy w emisji CO2, nasi projektanci obserwując rozwój światowych technologii zaproponowali tak nowoczesne w tamtym czasie rozwiązania, że i dzisiaj spełniają one wszelkie wymagania UE, szczególnie w zakresie wysokiej sprawności wytwarzania energii elektrycznej, jak i ochrony środowiska naturalnego.
Szczególne słowa uznania należą się Panom: mgr inż. Jerzemu Roszkowskiemu (generalnym projektantom) oraz mgr inż. Ryszardowi Kołakowskiemu (kierownikowi projektu wykonawczego), za Wasze zaangażowanie Zarząd składa serdeczne podziękowania. Poniżej przedstawiono podstawowe parametry techniczne nowego bloku:

Moc znamionowa bloku na zaciskach generatora przy średnio rocznej temperaturze wody chłodzącej 16şC 470,2 MW
Sprawność energetyczna 44,0 % brutto i 41,0 % netto
Moc bloku netto na szynach 400 kV przy temperaturze wody chłodzącej 16şC 446 MW
Roczny czas wykorzystania mocy zainstalowanej 6800 h
Roczna produkcja energii elektrycznej 3180 GWh
Średnia emisja zanieczyszczeń do powietrza wyniesie SO2 - 200 mg/nm3
NOx - 200 mg/nm3
pył - 30 mg/nm3
Poniżej pokazano zdjęcie nowego bloku na tle istniejącej Elektrowni Pątnów I, z pracującymi już dzisiaj Instalacjami Odsiarczania Spalin.


oraz zdjęcie po przecięciu wstęgi, w czasie uroczystości uruchomienia El Pątnów II.

pobierz list gratulacyjny złożony na ręce Pani Prezes ZE PAK S.A.