Message
Elektrownia szczytowo-pompowa Porąbka-Żar Print
Monday, 11 September 2017 00:00
There are no translations available.

ENERGOPROJEKT – WARSZAWA SA w drodze publicznego postępowania przetargowego został wybrany przez PGE Energia Odnawialna S.A. na Generalnego Realizatora Inwestycji pn.: „Wymiana dwóch sztuk zaworów kulowych stanowiących zamknięcia operacyjne i awaryjne hydrozespołów odwracalnych nr 3 i 4 w Elektrowni Szczytowo-Pompowej Porąbka-Żar”.

Z dniem podpisania umowy, tj. od 08 września 2017r. rozpoczęły się prace realizacyjne obejmujące:

  • wykonanie kompletnej dokumentacji konstrukcyjnej, wykonawczej, montażowej oraz instrukcji eksploatacji nowych zaworów kulowych,
  • produkcję, dostawę oraz montaż dwóch kompletnych nowych zaworów kulowych o średnicy nominalnej 1650 mm i ciśnieniu projektowanym /maks. ciśnieniu roboczym/ 6,6MPa,
  • dostawę nowych instalacji oraz armatury sterowniczej i pomocniczej,
  • implementację sterowania zaworami w istniejący system sterowania i nadzoru,
  • przeprowadzenie rozruchu zaworów kulowych oraz hydrozespołów w różnych reżimach pracy.

Zakończenie realizacji prac przewidziano na lipiec 2019r.

 

Porabka-Zar_zawor_kulowy
ESP Porąbka-Żar – zawór kulowy hydrozespołu nr 2