Message
EW ŻARNOWIEC – odtworzenie uszczelnienia mastyksowego górnego zbiornika Print
Wednesday, 30 March 2016 00:00
There are no translations available.

ENERGOPROJEKT – WARSZAWA SA jako Generalny Realizator Inwestycji, wybrany w drodze postępowania przetargowego, podpisał w dniu 21 marca 2016 roku umowę z PGE Energia Odnawialna S.A.  na: „Odtworzenie uszczelnienia mastyksowego zbiornika górnego EW Żarnowiec”. Prace realizacyjne rozpoczną się od połowy kwietnia i potrwają, zgodnie z umową, do końca czerwca 2016 roku.

Prace będą obejmowały opracowanie dokumentacji projektowej,  prace przygotowawcze /w tym organizacja zaplecza budowy, demontaż i ponowny montaż ogrodzenia przy komorze wlotowej/, usunięcie starej łuszczącej się warstwy z mastyksu w pasie o szerokości 1/3 powierzchni skarpy (70 000 m2) powyżej rzędnej 115,0 m n.p.m., oczyszczenie powierzchni przed aplikacją nowego mastyksu, aplikacja dwóch warstw mastyksu o łącznej grubości min. 3 mm, uzupełnienie spoiny pomiędzy drogą asfaltową na koronie zbiornika a skarpą odwodną oraz uzupełnienie pęknięć nawierzchni asfaltowej drogi na koronie (lepik bitumiczny Bitufill), uzupełnienie spoiny pomiędzy ścianami żelbetowymi komory wlotowej a płaszczem asfaltobetonowym skarp odwodnych (Bitufill)

ew_zarnowiec

W dniu 09 czerwca 2016 roku tj. 21 dni przed terminem umownym inwestycja została zakończona i bezusterkowo odebrana.

Gratulujemy!